ေဆးပညာဆိုင္ရာေဆာင္းပါးမ်ား

Friday, February 20, 2015

စာအုပ္မ်ား အခမဲ့ ဖတ္ရႈရန္အတြက္ Website မ်ား


၁ ။ http://www.freebookspot.in/
အဲဒီ့ဆုိဒ္မွာ ေခါင္းစဥ္ခြဲ ၉၆ ခု ရွိျပီးေတာ့ Free down လုိ႕ရတဲ့ စာအုပ္ေပါင္း ၄ ေထာင္ေက်ာ္ရွိပါတယ္ …

၂ ။ http://www.free-ebooks.net/
ဒီဆုိဒ္မွာေတာ့ Online magazine ေတြ အျပင္ ကုိယ္ၾကဳိက္တဲ့ စာေရးဆရာ ၊ စာအုပ္အမည္ေတြကုိပါ ေရးျပီး
ေတာ့ ရွာႏုိင္ပါတယ္ ..

Wednesday, December 24, 2014

ေမာင္ေရႊေခတ္ - ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရႈျမင္သုံးသပ္သည့္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဒီမိုကေရစီ

ေမာင္ေရႊေခတ္ - ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရႈျမင္သုံးသပ္သည့္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဒီမိုကေရစီ စာအုပ္ျဖစ္ပါတယ္

https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZ30kkZIv3cO79GWhBfkCsjEqF8OJlAAJaV

ေရႊဥေဒါင္း - ေဒါက္တာေသာင္းထိုက္ စုံေထာက္ဝတၳဳတိုမ်ား

ေရႊဥေဒါင္း - ေဒါက္တာေသာင္းထိုက္ စုံေထာက္ဝတၳဳတိုမ်ား စာအုပ္ျဖစ္ပါတယ္

https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZK0kkZWRhoiiTzvdJN7eRew8SRluHX309V

ပီမိုးနင္း - ကာမသိဒၶိက်မ္း

ပီမိုးနင္း - ကာမသိဒၶိက်မ္း စာအုပ္ျဖစ္ပါတယ္

https://my.pcloud.com/publink/show?code=XZqo7kZWmvzdRps7o8QtidjGOel1LRl7M7X